Budżet

Uchwała Nr 064/g128/R/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

Wytworzyła: Joanna Bielecka

Zaakceptowała: Helena Kullas - Skarbnik Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.04.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2019 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 258
11 kwietnia 2019 15:06 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_064g128ri19_skladu_orzekajacego_rio_w_sprawie_opinii_o_spr awozdaniu_z_wykonania_budzetu_miasta_tczew_za_2018_rok_wraz_z_informac ja_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 15:05 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)