Budżet

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2018 rok


Na podstawie art. 37 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1877 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki – załącznik nr 1.

b) wykorzystane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych - załącznik Nr 2

c) informację o zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 oraz  udzielonych poręczeniach i gwarancjach – załącznik Nr 3.

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku -
załącznik Nr 4

e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.- załącznik Nr 5

f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.-załącznik Nr 6.

 

Wytworzyła: Joanna Bielecka

Zaakceptowała: Helena Kullas – Skarbnik Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullsa - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2019 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 347
13 maja 2019 11:38 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 11:37 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 11:36 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)