Budżet

Uchwała Nr 090/g128/O/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10.06.2019r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2019 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w  kwocie 9.000.000 zł na warunkach określonych poniżej:

1. Emisja obligacji komunalnych nastąpi w ilości 9.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 każda – na łączną kwotę 9.000.000 zł.

2. Obligacje wyemitowane zostaną w dwóch seriach:

- Obligacje 10 letnie na kwotę 3.000.000 zł,

- Obligacje 11 letnie na kwotę 6.000.000 zł.

3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

4. Wykup obligacji komunalnych nastąpi :

- w 2029 roku dla obligacji 10 letnich

- w 2030 roku dla obligacji 11 letnich.

5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego , powiększonej o marżę.

 

 

 

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała : Helena Kullas-Skarbnik Miasta

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2019 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 288
12 czerwca 2019 09:59 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_090g128oiii19_skladu_orzekajacego_rio_w_gdansku_z_10062019 _w_sprawie_mozliwosci_wykupu_obligacji_komunalnych__przez_gmine_miejsk a_tczew.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 09:43 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)