Budżet

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawia wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, które zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 21.488.617 złotych. Wynikało to z wyższego wykonania planu dochodów  55,89 % planu niż zrealizowanych wydatków 44,73% planu.

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku zamknęła się kwotą 149.212.226 złotych przy planie 266.985.491,05 złotych. Natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 127.723.609 złotych przy planie 285.564.974,05 złotych.

 

 

Wytworzyła: Joanna Bielecka

Zaakceptowała: Helena Kullas -Skarbnik Miasta

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.08.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas-Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2019 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 194
29 sierpnia 2019 11:45 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2019 11:44 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [informacja_z_wykonania_budzetu_miasta_tczewa_za_i_polrocze_2019_wraz_ z_samorzadowymi__instytucjami_kultury_i_informacja_o_ksztaltowaniu_sie _wpf_za_i_polrocze_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2019 11:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)