Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zadania i kompetencji Prezydenta Miasta

Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta, a także Statucie i Regulaminie: 1) Do kompetencji Prezydenta w szczególności należy: a) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,