Zadania zrealizowane (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2004r.

1. Wstęp 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności za 2004r. 2.1. Realizacja zadań własnych i zleconych 2.2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 2.3. Realizacja strategii miasta Tczewa 2.4. Realizacja interpelacji radnych 2.5. Realizacja zadań kontrolnych 2.6. Załatwianie wniosków...