Zadania zrealizowane

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za 2007 rok

Raport o stanie miasta Tczewa za okres kadencji 2002-2006

Raport o stanie miasta Tczewa za okres kadencji 2002-2006

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie kadencji 2002-2006

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie kadencji 2002-2006

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2004r.

1. Wstęp 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności za 2004r. 2.1. Realizacja zadań własnych i zleconych 2.2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 2.3. Realizacja strategii miasta Tczewa 2.4. Realizacja interpelacji radnych 2.5. Realizacja zadań kontrolnych 2.6. Załatwianie wniosków...

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2003r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2003r. w tym: 1. Wstęp 2.Informacja Prezydenta Miasta z działalności za 2003r. 2.1.Realizacja zadań własnych i zleconych 2.2.Realizacja uchwał Rady Miejskiej 2.3.Realizacja interpelacji radnych 2.4.Realizacja zadań kontrolnych 2.5.Załatwianie...