Samorządowe

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych oraz osób przez nich upoważnionych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 13 sierpnia 2018 r. w  sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Tczewie, budynek przy ul. Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, w godzinach pracy urzędu, tj.

Poniedziałek, wtorek, środa od godziny 730 do godziny 1530

 Czwartek  od godziny 730 do 1700

Piątek od godziny 730 do godziny 1400    

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.09.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2018 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 348
17 września 2018 11:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)