Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa ( termin kontroli: 19 - 22.11.2013r. ).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa Nazwa kontrolowanej jednostki

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli w Publicznym Gimnazjum Katolickim w Tczewie. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2012 roku ( termin kontroli 21.10.2013r. - 30.10.2013r. ).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 21.10.2013r. - 30.10.201

Informacaj dotycząca kontroli w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 roku ( termin kontroli 19.09.2013r. - 11.10.2013r. ).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk Stanisława Dąbka w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli