Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Nadzoru i Kontroli. Termin kontroli: 10.10.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Nadzoru i Kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie. Termin kontroli: 21.08.2014r - 26.09.2014r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 21.08

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie. Termin kontroli: 03.10.2014r. - 09.10.2014r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2e