Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie Nazwa kontrolowanej jednostki: Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum nr 2 im. Mjra H. Sucharskiego w Tczewie w terminie 21.09-06.10.2016r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum nr 2 im. Mjra H. Sucharskiego w Tczewie w terminie 21.09-06.10.2016r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Gimnazjum nr 2 im. Mjra H. Sucharskiego w Tczewie Termin prze

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk S. Dąbka w Tczewie w terminie 25.10 – 03.11.2016r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk S. Dąbka w Tczewie w terminie 25.10 – 03.11.2016r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk S. Dąbka w Tczewie

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawę i użyczenia

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawę i użyczenia. Przedmiot kontroli: część nieruchomości stanowiącej Skwer 750-lecia miasta Tczewa o

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 im. A. Mickiewicza w Tczewie w terminie 25.10 – 03.11.2016r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 im. A. Mickiewicza w Tczewie w terminie 25.10 – 03.11.2016r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Mickiewicza w Tczewie

Informacja z przeprowadzonej kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w dniu 01.12.2016 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w dniu 01.12.2016 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - OTOZ ANIMALS Termin przeprowadzenia kontroli: 01.12.2016 r.

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 23.11.2016 r. – budynek przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie.

Tytuł dokumentu: Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 23.11.2016 r. – budynek przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: właściciele budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 23.11.2016 r.

Informacja z kontroli dotycząca prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 22.09.2016 r. – budynek przy ul. Krótkiej 12 w Tczewie

Tytuł dokumentu: Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 22.09.2016 r. – budynek przy ul. Krótkiej 12 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krótkiej 12 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 22.09.2016...

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w dniu 18.10.2016 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w dniu 18.10.2016 r. Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich. Nazwa kontrolowanej jednostki: S