Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w terminie 17.11.2017r.-14.12.2017r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 17.11.2017r. – 14.12.2017r. Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego wydatków.

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew – budynek przy Pl. Hallera 1 w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Hallera 1 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 04.12.2017 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na remoncie elewacji frontowej budynku przy Pl. Hallera 1 w Tczewie.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego KRS: 0000 0100 11 w dniu 31 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego KRS: 0000 0100 11 w dniu 31 maja 2017 r. Nazw

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Kolory Życia” KRS: 0000 3288 40 w dniu 30 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Kolory Życia” KRS: 0000 3288 40 w dniu 30 maja 2017. Nazwa kontro

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 30 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 30 maja 2017 r. Nazwa kont

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KRS: 0000 0660 92 w dniu 31 maja 2017 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KRS: 0000 0660 92 w dniu 31 maja 2017 r. Nazwa kontr

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku z zakresu Opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – termin kontroli: 05.09.2017r. – 06.11.2017r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tc

Informacja z kontroli dot. przygotowania do rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych przez Szkołę Podstawową nr 12 przy ul. Topolowej 23 w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 12 ul.Topolowa 23 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 05.12.2017 r. Zakres kontroli: Wykonywanie zadań obronnych: przygotowanie do rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: brak zaleceń pokontrolnych.

Informacja z kontroli z kontroli Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. Termin przeprowadzenia kontroli: 06.12.2017 r. Zakres kontroli: kontrola eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie