Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Małe Jagódki” w Tczewie w terminie 15.07.2019 r. – 30.09.2019 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole „Małe Jagódki” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 15.07.2019 r. – 30.09.2019 r. Zakres kontroli: Rozliczenie dotacji otrzymanej w

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie przy ul. Topolowej 23.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie przy ul. Topolowej 23. Termin przeprowadzenia kontroli: 26 listopada 2019 r. Zakres kontroli: Wykonywanie zadań obronnych: przygotowanie do rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 30.09.2019 r. – budynek przy Pl. Hallera 15 w Tczewie

Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 30.09.2019 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na remoncie elewacji frontowej III kondygnacji budynku przy Pl. Hallera 15 w Tczewie...

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 16.09.2019 r. – kościół farny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie

Nazwa kontrolowanej jednostki: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 16.09.2019 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na przeprowadzeniu prac konserwatorskich dwóch rokokowych konfesjonałach znajdujących...

Informacja z kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Siedem Darów” w Tczewie przy ul. Kościuszki 17

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczne Przedszkole “Siedem Darów”. Termin kontroli: 24 lipca 2019 r. Zakres kontroli: Liczba uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w przedszkolach i...

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew ".

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew ". Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa kontrolowanej...

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacja Domu Kultury z siedzibą w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Domu Kultury z siedzibą w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: Fundacja Domu Kultury z siedzibą w Tczewie. Termin przeprowadzenia kontroli: 25.06.2019 r. Zakres kontroli: 1) Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 65/01/2019 z dn. 31.01.2019 roku pn. ”Kontynuacja...

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69. Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Tczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie. Termin przeprowadzenia kontroli: 28.06.2019 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tczewie w dniu 26 czerwca 2019 roku

Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 26 czerwca 2019 roku Zakres kontroli: 1. Postępowanie z dokumentacją własną jednost