Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew w terminie 21.09.2020 r. – 29.10.2020 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 21.09.2020 r. – 29.10.2020 r. Zakres kontroli: Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. Obie

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Tropiciele” w Tczewie w terminie 13.07.2020 r. – 14.08.2020 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole „Tropiciele” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 13.07.2020 r. – 14.08.2020 r. Zakres kontroli: Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2019 roku. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: W dniu 08.09.2020 r. do Dyrektora Niepub

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych" – termin kontroli: 09.03.2020r. – 15.05.2020r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 - 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 09.03.2020r. – 15.05.2020r. Zakres kontroli: Realizacja zadań związanych...

Informacja z przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Tczewie przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Okopowa 21/27, 80 –810 Gdańsk – kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Nazwa

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe” w Tczewie w terminie 03.03.2020 r. – 17.04.2020 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 03.03.2020 r. – 17.04.2020 r. Zakres kontroli: Rozliczenie dotacji o

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Domek Przedszkolaka Montessori” w Tczewie w terminie 04.05.2020 r. – 12.06.2020 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole „Domek Przedszkolaka Montessori” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 04.05.2020 r. – 12.06.2020 r. Zakres kontroli: Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2019 roku. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: W dniu 22.06.2020 r. do Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Domek...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Warszawie – projektu "Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego"

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 27 – 29.01.2020r. Zakres...

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno - Językowym „Pan Słonik 2” w Tczewie w terminie 10.01.2020 r. – 24.01.2020 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Pan Słonik 2” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 10.01.2020 r. – 24.01.2020 r. Zakr

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno - Językowym „Pan Słonik” w Tczewie w terminie 30.10.2019 r. – 29.11.2019 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Pan Słonik” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2019 r. – 29.11.2019 r. Zakres

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku: 06.02.2020r. – 07.02.2020r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80 – 286 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Prezydent Miasta Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 06.02.2020r.