Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca kontroli w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków ( termin kontroli: 21.08.2013r. - 12.09.2013r.).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 21.08.2013r. - 12.

Informacja dotycząca kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie ( termin kontroli: 12.08.2013r. - 14.08.2013r.).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 12.08.2013r. - 14.0

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć – Warszawa ( termin kontroli: 23 – 24.05. 2013r.).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa Nazwa kontrolowanej jednostki

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Gdańsk ( termin kontroli : 18.06.2013).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa