Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. Termin kontroli: 12.06.2014r. - 11.07.2014r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk Stanisława Dąbka w Tczewie.

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku. Termin kontroli: 11.03.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Jaśkowa Dolina 50 , 80 – 251 Gdańsk

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum Nr 1 w Tczewie. Termin kontroli: 15.05.2014r. - 28.05.2014r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Gimnazjum nr 1 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. Termin kontroli: 22.05.2014r. - 06.06.2014r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Termin kontroli: 14.02.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Infrastruktury 80 &ndash

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Termin kontroli: 08.01.2014r. - 12.02.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk &n