Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie (termin kontroli : 15.07.2013 r. – 16.07.2013 r.)

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie (termin kontroli : 15.07.2013 r. – 16.07.2013 r.) Informacja z kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej&

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” (Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającego do Pracy i Gimnazjum dla Dorosłych) z siedzibą w Tczewie przy ul. Warsztatowej 4

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie (termin kontroli : 21.06.2013 r. – 25.06.2013 r.)

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie (termin kontroli : 21.06.2013 r. – 25.06.2013 r.) Informacja z kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Cz

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie ( termin kontroli: 05.06.2013r. - 10.06.2013r.).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 05.06.2013r. -

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie ( termin kontroli: 09.05.2013r. – 21.05.2013r.).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli