Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie ( termin kontroli: 27.05.2013r. - 29.05.2013r.).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 27.05.2013r. - 29.05.20

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum nr 2 im. Mjra H.Sucharskiego w Tczewie ( termin kontroli: 03.04.2013r. - 30.04.2013r.).

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Gimnazjum nr 2 im. Mjra H.Sucharskiego w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli 03.04.2013r. - 30.04.2013r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku ( termin kontroli: 01.03.2013).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki