Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku. Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie Termin przeprowadzenia

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola planowa projektu systemowego „Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie”.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego. Sprawdzenie realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie