Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizjnej dotyczącej schroniska - azylu dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.

Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizjnej dotyczącej schroniska - azylu dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.

Protokół Nr 4/2007 z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji

Protokół Nr 4/2007 z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji

Protokół Nr 3/2007 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Straży Miejskiej

Protokół Nr 3/2007 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Straży Miejskiej

Protokół Nr 5/2007 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zgodności wystawiania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników UM jak również dyrektorów szkół w roku 2006.

Protokół Nr 5/2007 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zgodności wystawiania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników UM jak również dyrektorów szkół w roku 2006.

Protokół Nr 6/2007 z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Spraw Komunalnych i w Centrum Informatycznym

Protokół Nr 6/2007 z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Spraw Komunalnych i w Centrum Informatycznym

Kontrola w kasie UM - 23.04.2008 r.

Kontrola w kasie UM - 23.04.2008 r.

Kontrola druków ścisłego zarachowania w UM - 15.04.2008 r.

Kontrola druków ścisłego zarachowania w UM - 15.04.2008 r.

Kontrola w kasie UM - 9.04.2008 r.

Kontrola w kasie UM - 9.04.2008 r.

Protokół Nr 7/2007 z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz w Wydziale Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Tczewie z zakresu: Podatek od nieruchomości w kontekście zmian przeznaczenia gruntów z rolnych na budowlane.

Protokół Nr 7/2007 z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz w Wydziale Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Tczewie z zakresu: Podatek od nieruchomości w kontekście zmian przeznaczenia gruntów z rolnych na budowlane.