Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Protokół z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola została przeprowadzona w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach realizowanej w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej – INTERREG III A w okresie 2006r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2010 16:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 742
05 maja 2010 16:27 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
05 maja 2010 16:26 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 maja 2010 16:25 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.