Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli – realizacja wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK Nr LGD-410-16-03/2009 z dnia 30 lipca 2009r. po kontroli P/09/134 – „Gospodarowanie w Gminie Miejskiej Tczew w latach 2006-2008 stałymi odpadami komunalnymi w tym zwłaszcza ulegającym biodegradacji”.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.03-14.03.2011r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2011 17:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 850
18 kwietnia 2011 17:43 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [244.pdf] do dokumentu.
18 kwietnia 2011 17:42 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [243.pdf] do dokumentu.
18 kwietnia 2011 17:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.