Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa ( termin kontroli: 19 - 22.11.2013r. ).

Informacja o kontroli

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Warszawa

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

Gmina Miejska Tczew

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 – 110 Tczew

 

Termin przeprowadzenia kontroli

19 – 22 listopada 2013r.

 

Przedmiot kontroli

Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 869/2012/Wn-11/OA-tr/zi/D z dnia 19.12.2012r. pn. ″ Termomodernizacja obiektów szkolnych i Centrum Kultury w Tczewie ″

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono występowania zagrożeń w realizacji przedmiotowego projektu.

Wstępne zalecenia:

Po uzyskaniu akceptacji NFOŚiGW wprowadzonych zmian w Harmonogramie rzeczowo – finansowym i zapisów Warunków Szczegółowych umowy dotacji doprowadzić do jak najszybszego rozliczenia środków dotacji.

 

  Sporządził: Danuta Petka

Zaakceptował: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

 

Sekretarz Miasta

 

 /- / Katarzyna Mejna

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2013 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 729
20 grudnia 2013 11:37 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)