Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Termin kontroli: 08.01.2014r. - 12.02.2014r.

 

Informacja o kontroli

 

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk

 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

 

Gmina Miejska Tczew

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 – 110 Tczew

 

 

Nazwa Projektu

 

 Wrota Tczewa dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego

 

 

Termin przeprowadzenia kontroli

 

 

 08 stycznia 2014r. – 12 luty 2014r.

 

 

Zakres kontroli

 

Metodologia przeprowadzenia kontroli ( działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli ):

1. Zakres rzeczowy Projektu ( dokumentacja techniczna, protokoły przekazania i odbioru, wskaźniki produktu/rezultatu, miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.02.02.02-00-003/10;

2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;

4. Zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem,

- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowane,

- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,

- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.

5. Archiwizacja projektu.

 

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

 

 

 Wnioski  zostały zawarte w  INFORMACJI  POKONTROLNEJ  NR 89/P/1/13/II;

 Odpowiedź na wnioski – pismo nr WRM.042.5.5.2014 z dnia 18 marca 2014r.;

 

 

 

Sporządziła:Danuta Petka

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

 

 

Sekretarz Miasta

 

(-) Katarzyna Mejna

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 739
10 lipca 2014 12:51 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [odpowiedz___wrm042552014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2014 12:50 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [informacja_pokontrolna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2014 12:49 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)