Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Termin kontroli: 14.02.2014r.


Informacja o kontroli

 

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

 

Pomorski Urząd Wojewódzki  w Gdańsku

Wydział Infrastruktury

80 – 810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

 

Urząd Miejski w Tczewie

83 -110 Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

 

 

Termin przeprowadzenia kontroli

 

 

● 14 lutego 2014r.

 

Zakres kontroli

 

●kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 03-G/NPPDL/13  z dnia 13 marca 2013r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 17 kwietnia 2013 roku do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: ″ Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności ( droga krajowa nr 91 ) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie ″, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ( edycja 2013);

 

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

 

 

●Wnioski pokontrolne ujęto w WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM nr WI-III.431.08.2014 z dnia 03 kwietnia 2014r.;

 

● Zalecenia zrealizowano – pismo nr WRM.042.9.10.2013 z dnia 06 maja  2014r.;

 

 

 

Sporządziła: Danuta Petka

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

 

 

Sekretarz Miasta

 

(-) Katarzyna Mejna

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 671
10 lipca 2014 13:05 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [wystapienie_pokontrolne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2014 13:04 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)