Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku. Termin kontroli: 11.03.2014r.

 

Informacja o kontroli

 

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

ul. Jaśkowa Dolina 50 , 80 – 251 Gdańsk

 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

 

Prezydent Miasta Tczewa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 – 110 Tczew

 

 

Termin przeprowadzenia kontroli

 

 

 11 marca 2014r.

 

 

Zakres kontroli

 

- udzielenie licencji w krajowym transporcie drogowym osób – taksówką;

-  cofanie uprawnień przewozowych ( licencje, zezwolenia );

-  wydawanie zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób;

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami i podmiotami którym udzielono uprawnień przewozowych;

- egzekwowanie wykonywania działalności przewozowej zgodnie z warunkami określonymi w udzielonym zezwoleniu;

- egzekwowanie przedkładania dokumentów potwierdzających dalsze spełnianie wymagań określonych w udzielonej licencji lub zezwoleniu;

- przekazywanie informacji statystycznych o liczbie i zakresie udzielonych licencji i zezwoleń;

- wykonywanie kontroli lub powierzenie przeprowadzenia kontroli podmiotom zewnętrznym;

 

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

 

 

 Stwierdzone nieprawidłowości zostały zawarte w PROTOKOLE Z KONTROLI  numer DI.8164.5.2014

 

 

 

Sporządziła: Danuta Petka

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

 

 

Sekretarz Miasta

 

(-) Katarzyna Mejna

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.08.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2014 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 657
26 sierpnia 2014 10:33 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [protokol_z_kontroli.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2014 10:32 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)