Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie. Termin kontroli: 21.08.2014r - 26.09.2014r.

 

Informacja o kontroli

 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

 

Termin przeprowadzenia kontroli

21.08.2014r. - 26.09.2014r.

 

Zakres kontroli

Realizacja planu finansowego wydatków.

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

W dniu 02.10.2014r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wystosowano zalecenia pokontrolne.

Pismem nr GK.311/55/2014 z dnia 30.10.2014r. udzielono odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. W dniu 31.05.2014r. do Urzędu Miejskiego wpłynęła odpowiedź na zalecenia.

 

 

Dokumenty z w/w kontroli znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 

 

Sporządziła: Alina Tutlewska -  inspektor ds. kontroli

Zatwierdziła: Helena Kullas – Skarbnik Miasta

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 07:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 531
14 listopada 2014 07:35 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [mops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2014 07:34 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)