Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Nadzoru i Kontroli. Termin kontroli: 10.10.2014r.


Informacja o kontroli

 

 

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Nadzoru i Kontroli

ul. Okopowa 21 / 27, 80 – 810  Gdańsk

 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

 

Urząd Miejski w Tczewie

83 -110 Tczew, Plac Piłsudskiego 1

 

 

Termin przeprowadzenia kontroli

 

 

10 października 2014r.

 

Zakres kontroli

 

● zagadnienia dotyczące prawidłowości wydawania, odmowy wydawania oraz cofania przez Prezydenta Miasta zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku;

 

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

 

 -

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Sekretarz Miasta

 

                                                                                                                               (-) Katarzyna Mejna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Danuta Petka

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2014 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 728
10 grudnia 2014 10:05 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)