Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie. Termin kontroli: 15.10.2014r. - 23.10.2014r.

Informacja o kontroli

 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Wojciecha  w Tczewie

Termin przeprowadzenia kontroli

15.10.2014r. - 23.10.2014r.

Zakres kontroli

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku.

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych

W dniu 28.10.2014r. do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie wystosowano zalecenia pokontrolne.

W dniu 27.11.2014r. do Urzędu Miejskiego wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne.

 

 

Dokumenty z w/w kontroli znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kard Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 

 

  

Sporządziła:

Alina Tutlewska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko Kontroli
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2014 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 837
31 grudnia 2014 11:59 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalecenia_pokontrolne__sp8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 11:59 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)