Pomoc publiczna (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r. Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za III kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za III kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2007 roku.

Uchwała Nr XLVIII/442/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2006r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy...

Uchwała Nr XLVIII/442/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych - I kwartał 2007 r.

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych - I kwartał 2007 r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2005r.

W 2005 roku została udzielona pomoc publiczna 40 podmiotom publicznym na kwotę 293.854,71 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL40/2004 ( ustawa z 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241.256,50 zł. Wytworzyła: J.Bielecka Zaakceptowała: Helena Kullas

udzielona pomoc publiczna

W 2004 roku została udzielona pomoc publiczna 142 podmiotom na łączną kwotę 336.331,36 zł; w tym 6 Zakładom Pracy Chronionej na kwotę 246.352,92 zł.