Pomoc publiczna (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wytworzyła: Katarzyna Marchlewska Zaakceptowała: Marzena Kamińska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2009r.

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2009r.

Udzielona pomoc publiczna – informacja za 2009r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2009r. W 2009r. została udzielona pomoc publiczna 18 podmiotom gospodarczym na łączną kwotę 374 711,08 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL 40/2004 (ustawa z 2.10.2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241 257,00 zł. -...