Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielona pomoc publiczna – informacja za 2009r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2009r. W 2009r. została udzielona pomoc publiczna 18 podmiotom gospodarczym na łączną kwotę 374 711,08 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL 40/2004 (ustawa z 2.10.2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241 257,00 zł. -...

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2008 rok

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2008 rok

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2008r

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2008r Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2008r. W 2008r. została udzielona pomoc publiczna 19 podmiotom gospodarczym na łączną kwotę 448 921,09 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL 40/2004 (ustawa z

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r. Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za III kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za III kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2007 roku.

Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2007 roku.

Uchwała Nr XLVIII/442/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2006r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy...

Uchwała Nr XLVIII/442/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją