Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych - I kwartał 2007 r.

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych - I kwartał 2007 r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2005r.

W 2005 roku została udzielona pomoc publiczna 40 podmiotom publicznym na kwotę 293.854,71 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL40/2004 ( ustawa z 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241.256,50 zł. Wytworzyła: J.Bielecka Zaakceptowała: Helena Kullas

udzielona pomoc publiczna

W 2004 roku została udzielona pomoc publiczna 142 podmiotom na łączną kwotę 336.331,36 zł; w tym 6 Zakładom Pracy Chronionej na kwotę 246.352,92 zł.