Pomoc publiczna

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2015r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2015 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1398
17 lutego 2015 12:44 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2015 12:44 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [formularz_informacji_przdstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_min imis_przez_przedsiebiorce_wykonujacego_usluge_swiadczona_w_ogolnym_int eresie_gospodarczym.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2015 12:44 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)