Pomoc publiczna

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, z 24.12.2013, str. 1)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2015r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2015 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1532
17 lutego 2015 12:49 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2015 12:49 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_mi nimis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2015 12:48 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)