Pomoc publiczna

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2007r.

 

 

W 2007 roku została udzielona pomoc publiczna 13 podmiotom publicznym na kwotę 479 548,40 zł, w tym:

- 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL40/2004  ( ustawa z 2 października 2003r.  o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241.257 zł.

- 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego N526/2005 (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 4 sierpnia 2006r., w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją) na kwotę 49 735,00 zł.

- 2 Zakładom Pracy Chronionej na łączną kwotę 81 338,91zł.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2008 16:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1657
16 maja 2008 16:25 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
16 maja 2008 16:24 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
16 maja 2008 16:23 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumnetu.