Konkursy ofert na zadania publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o przyznanie dotacji podmiotom na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa Nr 167/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zmienia się skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o przyznanie dotacji podmiotom na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn”.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia 1 lipca do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia 1 lipca do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia 1 lipca do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn”.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn”.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej”.

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.