Interpelacje i zapytania (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października 2019 r. przez radnego Marcina Kussowskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem : Czy może powstać lista miejsc do zagospodarowania pod tzw. parki kieszonkowe ( mała zieleń) ? 2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że nie planuje się przygotowania listy obiektów tzw.

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października 2019 r. przez radnego Marcina Kussowskiego

1. Radny zwrócili się z zapytaniem : Czy akcja ,,zielone przystani” jest akcją jednorazową, czy sukcesywnie będzie rozwijana i docelowo tam, gdzie jest możliwość przystanki zostaną ,,zielone” ? 2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczy

Interpelacja złożona na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 r. przez radnego Krzysztofa Misiewicza

1. Radny od kilku lat zgłasza problem dotyczący gospodarki odpadami na terenie Starego Miasta. W związku z tym, że trwa to już bardzo długo prosi o podział Starego Miasta na strefy, budowę wiat śmietnikowych w zgłaszanych przez niego wcześniej miejscach oraz konkretne przypisanie pos

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2019 r. przez radnego Kazimierza Ickiewicza

1. Radny zwrócił się z zapytaniem czy istnieje jakaś możliwości w zakresie wprowadzenia porządku na posesji przy ul. Zygmunta Starego (z uwzględnieniem, że właściciel nie żyje, a postępowanie spadkowe nie zostało wdrożone). Bałagan widoczny jest od ulicy Batorego.

Zapytanie złożone w dniu 28 marca 2019 r. przez radnego Kazimierza Ickiewicza

1. Radny zwraca się z zapytaniem kiedy planowana jest wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Żwirki (od ul. Z. Starego do Al. Kociewskiej). W 2018 r. dokonano wymiany nawierzchni chodnika z jednej strony ulicy (w ramach I etapu zadania). Pytanie: Co dalej i w jakim terminie?

Zapytanie złożone w dniu 28 marca 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „Czy został złożony wniosek na zajęcie pasa drogowego działki 465, obr. 13 (ulica Wyczółkowskiego) na wysokości posesji nr 32 (działka nr 493). W tym miejscu został zbudowany parking służący prywatnej firmie PCB Budowa.”

Zapytanie złożone w dniu 28 marca 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „W związku z informacjami dotyczącymi braku możliwości spotkań w ramach kawiarenki „Cafe Senior” w Forum Inicjatyw Społecznych proszę o podanie informacji gdzie obecnie seniorzy mogą się spotykać”. 2. Z-ca Prez

Zapytanie złożone w dniu 28 marca 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „W związku z wymianą opraw świetlnych na Bulwarze Nadwiślańskim na energooszczędne oświetlenie LED, proszę o następujące informacje: - przedstawienie harmonogramu wymiany opraw świetlnych oświetlenia na terenie miasta Tczewa,

Interpelacja złożona w dniu 29 marca 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

1. W związku z planowaną wymianą kart miejskich, radny zwraca się o informacje: a) Jaki jest całkowity koszt wymiany kart miejskich? b) Czy karta miejska będzie podlegała wymianie p

Zapytanie złożone w dniu 19 marca 2019 r. przez radnego Józefa Cichona

1. Radny w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych nr 14, 15 i 16 przy ul. Czyżykowskiej, zwraca się z zapytaniem czy jest możliwe przeprowadzenie interwencji w sprawie nieregularnego odbierania przez firmę CLEAN BUD pojemników z popiołem. Nieterminowe odbieranie pojemników może doprowadzić d