Interpelacje i zapytania (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie złożone w dniu 19 marca 2019 r. przez radnego Krystiana Cieśnika

1. Radny chciałby uzyskać informacje na temat działek należących do Miasta, mianowicie działek nr 220/3 i 220/5. Czy Miasto Tczew ma w planach utworzenie na ww. działkach terenu rekreacyjno-wypoczynkowego? 2.Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że planowane jest wykonanie koncepcji zagosp

Interpelacja złożona w dniu 15 marca 2019 r. przez radnego Kazimierza Mokwę

1. Radny zwrócił się z prośbą o informację, czy podjęto działania i jakie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Tczewie. Ze zgłoszeń mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa od 11 i 18 grudnia 2017 roku

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2019 r. przez radnego Michała Ciesielskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu rozbudowy basenu: - czy jest wybrany projektant? - kiedy zostanie zrealizowana decyzja dotycząca realizacji projektu,

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

Radny zwrócił się z zapytaniem: „Czy od roku 2020 planowana jest zmiana taryf biletowych komunikacji miejskiej w Tczewie? Aktualne stawki są regulowane przez uchwałę Rady Miejskiej z 2014 r., która określa je do roku 2019.” Z-ca Prezydenta Miast

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

Radny zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie są negocjacje w sprawie wyłonienia miejskiego przewoźnika komunikacji autobusowej i kiedy zostanie ogłoszona decyzja w sprawie jego wyboru. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk przekazał odpowiedź Zakładu Usług Komunalnych – Miejskiego Za

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2019 r. przez radnego Krystiana Cieśnika

1. Radny zwrócił się z zapytaniem czy składki pobierane przez kluby piłkarskie w Tczewie nie są za wysokie (80-110 zł)? Czy Miasto nie powinno stworzyć działu, który miałby nadzór nad klubami dofinansowanymi środkami pieniężnymi?