Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone w dniu 19 marca 2019 r. przez radnego Józefa Cichona

1. Radny w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych nr 14, 15 i 16 przy ul. Czyżykowskiej, zwraca się z zapytaniem czy jest możliwe przeprowadzenie interwencji w sprawie nieregularnego odbierania przez firmę CLEAN BUD pojemników z popiołem. Nieterminowe odbieranie pojemników może doprowadzić do wysypywania popiołu do pojemników z odpadami zmieszanymi i powstania pożaru.


2.Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że sprawa interwencji mieszkańców dotycząca nieregularnego odbierania popiołów z budynków zlokalizowanych na ulicy Czyżykowskiej 14, 15, 16, została omówiona z firmą  Clean-Bud. Z uzyskanych informacji wynika, że odpady komunalne odbierane są zgodnie z Harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Tczew, który przewiduje, że w okresie grzewczym, tj. od 1 października do 30 kwietnia, odbiór popiołów na ulicy Czyżykowskiej następuje z częstotliwością dwa razy w miesiącu, tj. w drugi i czarty czwartek miesiąca.

 

Dla części mieszkańców problem może się pojawić w miesiącach, w których występuje piąty czwartek miesiąca, co powoduje dwutygodniową przerwę w odbiorze odpadów. Taka sytuacja miała miejsce w styczniu br.

 

Wszystkie przypadki nieprawidłowego odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać do firmy Clean-Bud lub do Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie. Wszystkie interwencje są na bieżąco załatwiane w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym.

 

W ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego odbioru odpadów z ulicy Czyżykowskiej.

 

 

 Wytworzyła: Natalia Piotrowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2019 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 305
03 kwietnia 2019 09:15 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2019 10:38 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)