Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone w dniu 28 marca 2019 r. przez radnego Łukasza Brządkowskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „W związku z wymianą opraw świetlnych na Bulwarze Nadwiślańskim na energooszczędne oświetlenie LED, proszę o następujące informacje:

- przedstawienie harmonogramu wymiany opraw świetlnych oświetlenia na terenie miasta Tczewa,

- przedstawienie szacunkowych kosztów wymiany oświetlenia na energooszczędne w latarniach należących do gminy miejskiej Tczew,

- ilość lamp zarządzanych przez Energę Oświetlenia Sp. z o.o. i ewentualnych planów ich przejęcia.”


2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że wymiana oświetlenia odbywa się sukcesywnie wraz z przebudową dróg miejskich zgodnie z przyznanym na dany rok budżetem. W odpowiedzi na zapytanie w sprawie ilości lamp zarządzanych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i ewentualnych planów ich przejęcia informuję, iż na terenie Gminy Miejskiej Tczew znajduje się 1949 punktów świetlnych będących własnością EZO Sopot.  Energa Oświetlenie Sp. z o.o. nie jest zainteresowana odsprzedaniem miastu swego majątku.

 

 

Wytworzyła: Natalia Piotrowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2019 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 287
17 kwietnia 2019 10:24 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 10:23 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2019 12:21 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)