Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone w dniu 28 marca 2019 r. przez radnego Kazimierza Ickiewicza

1. Radny zwraca się z zapytaniem kiedy planowana jest wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Żwirki (od ul. Z. Starego do Al. Kociewskiej). W 2018 r. dokonano wymiany nawierzchni chodnika z jednej strony ulicy (w ramach I etapu zadania). Pytanie: Co dalej i w jakim terminie?

 

2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk przekazał odpowiedź Zakładu Usług Komunalnych – Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, który poinformował, że trwają prace projektowe, które to w dalszym etapie umożliwią przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie wskazanym w Pana zapytaniu. Wykonanie prac budowlanych przewidziane jest na bieżący rok.


Wytworzyła: Natalia Piotrowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

                                                                                                       

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2019 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 283
17 kwietnia 2019 10:28 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2019 12:26 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)