Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 15 kwietnia 2020 r.

 

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści:

"Proszę o podanie przyczyn dlaczego światłowody firmy Orange nie mogę być umieszczone w kanałach telekomunikacyjnych w ciągu ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola. ”

2. Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki poinformował, że niejednokrotnie odbywało się  w Urzędzie Miejskim w Tczewie spotkanie z przedstawicielami firmy Orange dlatego znana jest mi obecna polityka tej firmy. Orange nie jest zainteresowana dzierżawą, a jedynie rozbudową i modernizacją własnej infrastruktury. W tej chwili dość intensywnie na terenie Tczewa buduje nowe kanały teletechniczne i poszerza oraz modernizuje te stare będące jej własnością. Firma ta dokonale wie o istnieniu teletechnicznej sieci miejskiej, nie była nią jednak zainteresowana, po za jednym przypadkiem. Jedyną kwestią, która interesowała Orange było zniesienie wszystkich, podkreślam wszystkich opłat wnoszonych do miasta za zajęcie pasa drogowego – na to nie wyrażono zgody. Jeżeli taki operator jak Orange lub każdy inny wystąpi do miasta z odpowiednim wnioskiem, może po jego pozytywnym rozpatrzeniu otrzymać zgodę na ułożenie własnych torów światłowodowych w kanalizacji miejskiej. W roku 2019 Orange (dotychczas jedynie raz) wystąpiło z wnioskiem o dzierżawę odcinka kanalizacji na osiedlu Staszica. Wówczas wyraziłem zgodę na taką dzierżawę, w efekcie Orange zostało skierowane do Zakładu Usług Komunalnych w celu podpisania stosownej umowy.


                          

Wytworzyła: Daria Regulska - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.04.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2020 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 91
14 maja 2020 07:53 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2020 07:53 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2020 07:50 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)