Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

  1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści:

,, Proszę o szczegółowe przedstawienie działań służb podjętych w związku z pojawieniem się dzika na terenie miasta Tczewa w dniach 28.04-29.04.2020. ”


2. Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jachimowski poinformował iż:

,,Dnia 28.04.2020r. Dyżurny Straży miejskiej o godz. 18:08 otrzymał zgłoszenie od mieszkańca dotyczące dzika znajdującego się na działce, pomiędzy budynkami przy ul. Czyżykowskiej 4-6. Na miejsce skierowano patrol Straży Miejskiej celem zabezpieczenia terenu przed przypadkowym dostępem przechodniów i ewentualnego spłoszenia zwierzęcia, co mogło stworzyć realne zagrożenie dla pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w tym kierujących pojazdami. Zgłoszenie potwierdzono jednakże po chwili dzik przemieścił się z ul. Czyżykowskiej w rejon ul. Parkowej, Sienkiewicza i dalej w kierunku Parku Miejskiego. Zdarzało się , że wychodził na ul. Bałdowską oraz Skwer Konstytucji 3 Maja.

Dyżurny SM. Zwrócił się o pomoc do dyspozytora dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej i dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie o udzielenie wsparcia. Około godziny 20:30 podjęto wspólną inicjatywę o przegnaniu zwierzęcia w kierunku rzeki Wisły. Dzik jednak uciekł w kierunku przeciwnym do zamierzonego i przedostał się przez ogrodzenie na teren Zespołu Szkół Branżowy przy ul. Czyżykowskiej 17.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonariuszy biorących udział w działaniach podjęto decyzję o pozostawieniu dzika na terenie szkoły.

Dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej powiadomił o zaistniałej sytuacji Dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tczewie.

W dniu 29.04.2020r. Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych powiadomiła Starostwo Powiatowe, przekazując informację , że na terenie szkoły przebywa dzik.

Dalsze procedury związane z zaistniałą sytuacja podejmowało Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 prawo łowieckie w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę starosta wydaje stosowne decyzje.”

 

 

 

Wytworzyła: Daria Regulska - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2020 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 76
07 maja 2020 12:55 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2020 12:54 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2020 10:02 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)