Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

  1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści :

,, Proszę o przedstawienie i uzasadnienie decyzji podjętych w sprawie powstania w Tczewie centrum opiekuńczo- mieszkalnego.”

 

2.Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Urban udzielił odpowiedzi o treści:

 

,,W związku z pismem skierowanym do Prezydenta Miasta Tczewa, dotyczącym rozpatrzenia możliwości utworzenia na terenie miasta „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dokonano analizy wydanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu, określającego wytyczne zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie na powyższy cel dofinansowania. Stwierdzono, iż Gmina Miejska Tczew nie posiada w swoich zasobach budynku, który można przeznaczyć na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego bądź działki, na której można je wybudować. Z sytuacji na rynku nieruchomości wynika ponadto, że niemożliwym jest zakup nieruchomości oraz dostosowanie jej do wymogów ministerstwa, za kwotę możliwej do uzyskania dotacji. Analizując wspólnie ze Starostwem Powiatowym inne możliwości w zakresie form wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zorganizowane zostało w dniu 4 marca 2020 roku wspólne spotkanie Prezydenta Miasta Tczewa oraz Starosty Tczewskiego z udziałem rodziców osób niepełnosprawnych, podczas którego omówiono kwestie dotyczące wsparcia dzieci niepełnosprawnych, po uzyskaniu przez nie pełnoletności, w zakresie zapewnienia im możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że środki przewidziane w programie nie wystarczają na zapewnienie powstania, a następnie właściwego funkcjonowania takiej placówki. Nie ma także gwarancji czasowej do kiedy program będzie realizowany oraz że istnieje niebezpieczeństwo przerwania finansowania programu, a w efekcie pozostawienia powstałej placówki bez środków na funkcjonowanie, a podopiecznych bez wsparcia. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy domów pomocy społecznej i Zespołu Placówek Specjalnych. W trakcie dyskusji zaprezentowane zostały możliwości zapewnienia stałej opieki w domach pomocy społecznej na terenie powiatu tczewskiego. Rodzice zostali zaproszeni do zapoznania się z ofertą i możliwościami placówek w Rudnie i w Bielawkach. Rozważano też możliwość zapewnienia dzieciom, które ukończą edukację dalszej opieki terapeutycznej na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Mówiono o czasowym zorganizowaniu grupy terapeutycznej w oparciu o bazę placówki. Rodzice wyrazili zadowolenie z takiej propozycji uznając, że znają możliwości ZPS i odpowiada im dalsza opieka terapeutyczna dla ich dorastających dzieci w ramach tej placówki. Zdecydowano o kontynuacji rozmów, po rozpatrzeniu możliwości prawnych proponowanego rozwiązania oraz opracowaniu kosztów jakie trzeba ponieść realizując takie zamierzenie.”

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2020 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 80
22 maja 2020 08:24 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2020 10:03 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)