Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

  1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści:

,, Proszę o podanie przyczyn wycięcia wszystkich głogów czerwonych z historycznej alei drzew przy ul. Kasprowicza.”


2.Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki poinformował, że drzewa przy ul. Kasprowacza zostały usunięte na podstawie zezwolenia Starosty Tczewskiego, wydanego na wniosek zarządcy drogi – Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie. Zarządca poinformował, że przyczyną usunięcia 17 szt. drzew z gatunku głóg dwuszyjkowy, był ich zły stan sanitarno-zdrowotny. Podczas przeglądu okresowego drzewostanu ulicznego stwierdzono rozległe ubytki wgłębne, występujące w części pni, a także postępujący proces rozkładu drewna. Z uwagi na niedostateczny stan drzew, stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego, zakwalifikowano je do usunięcia. W wyniku wydanej przez starostę decyzji administracyjnej, oprócz zezwolenia na usunięcie drzew został nałożony obowiązek dokonania nasadzeń kompensacyjnych w liczbie 17 szt. głogów, w terminie do 30.11.2020 r. Drzewa te zostały posadzone w kwietniu br.

 

 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska  - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa


 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2020 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 74
22 maja 2020 08:27 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2020 08:26 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2020 12:51 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)