Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Radną Gertrudę Pierzynowską w dniu 25 czerwca 2020 r.

1.Radna Gertruda Pierzynowska zwróciła się z zapytaniem o treści:

,,Dlaczego potrzeba aż dwóch miesięcy i na czym polegać będzie praca nadzoru budowlanego, by wydać pozwolenia na użytkowanie parkingu dwupoziomowego. ”

2.Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk udzielił odpowiedzi o treści:

,,Budynek parkingu przy węźle transportowym istotnie wydaje się być prawie ukończony , nie mniej trwają w nim jeszcze prace instalacyjne, wykończeniowe oraz montaż przeprowadzenia odbiorów budynku. Wykonane instalacje musza zostać opomiarowane , następnie wykonana powykonawcza dokumentacja techniczna, wówczas o zakończeniu budowy można będzie zawiadomić Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Nadzór Budowlany. Instytucje te mają ściśle określony czas na podjęcie i przeprowadzenie procedur odbiorowych. Przypominamy , że w myśl zawartej umowy realizowanej w formie ,, zaprojektuj i wybuduj” termin końcowy wykonania przedmiotu umowy określa właśnie data uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie zaś jak w przypadku inwestycji drogowych odbiór końcowy wykonania robót.’’


 

Wytworzyła: Daria Regulska  - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2020 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 64
13 lipca 2020 08:57 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 16:06 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)