Komunikaty (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PREZYDENT MIASTA TCZEWA ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

1. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji. 2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady...