Komunikaty

Informacja o prowadzonej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własność Skarbu Państwa.

 Wyciąg pisma Ministerstwa Środowiska  nr DLP-I-610-29/23267/15/JŁ z dnia 22 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

Informacja

o prowadzonej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju
w latach 2015-2019
, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własność Skarbu Państwa.

 

 

Zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5 letnim ( lata 2015 – 2019) – opracowania pod nazwą Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu Lasu w kraju  w latach 2015-2019.

 

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących  w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości  krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

 

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

 

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (odziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Prace terenowe, w każdym roku 5-letnuiego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

 

 

Tczew, dnia 13.07.2015 r.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.07.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Schwarz-Blomberg – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2015 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1245
14 lipca 2015 10:14 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)