Komunikaty

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Załącznik do Zarządzenie Nr 102/2020

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 22 kwietnia  2020 r.

 

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa


Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 2019 r. poz. 506  z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. pozycja 697) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników

Prezydent Miasta

utrzymuje pewne ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów przez pracowników urzędu. Urząd przyjmuje bezpośrednio interesantów w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego (w tym rejestracja urodzeń, zgonów).

W pozostałych sprawach interesanci są przyjmowani bezpośrednio po uzgodnieniu i wcześniejszym umówieniu spotkania (daty, godziny). Kontakt z pracownikami urzędu jest możliwy telefonicznie, elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Dokumenty również można złożyć w wystawionych w budynkach urzędu urnach.  Adresy mailowe i numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych znajdują się na stronie www.bip.tczew.pl.

Kasa Urzędu Miejskiego, znajdująca się w budynku przy ul. 30 Stycznia 1, czynna będzie w pierwszych trzech dniach roboczych każdego miesiąca w celu wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Liczba osób przebywających w   budynkach Urzędu jest monitorowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

                                                                                 

Prezydent Miasta

 

Mirosław Pobłocki

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2020r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2020 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 244
22 kwietnia 2020 13:49 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [wykaz_naczelnikow_i_kierownikow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2020 13:48 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [wykaz_telefonow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2020 13:09 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [komunikat_covid_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)